Nationalfeierdag 2020

USPROCH VUM BUERGERMEESCHTER FIR NATIONALFEIERDAG 2020

 

Léif Schierener Matbiergerinnen a Matbierger,

Wéi all Joer féiere mir och dëst Joer um 23. Juni eisen Nationalfeierdag, den Dag vun eiser nationaler Identitéit, och wann Feierlechkeeten dëst Joer leider net wéi gewinnt kënnen ofgehale ginn.

Nationalfeierdag war bis elo deen Dag vum Joer, op deem mir eis alleguerten hei am Land versammelt hunn, zesumme gefeiert hunn an zesummen eng gutt Zäit haten.

De Corona-Virus huet dofir gesuergt, datt dat dëst Joer anescht ass. Esouguer just de Contraire.

Den État de crise huet jidderengem säin Alldag verännert, sief et Privat an och am Aarbechtsliewen. Mir all schätze Fräiheeten an eisem Land, waren awer Bereet aus gudde Grënn eng Zäitchen déif Aschnëtter an eis biergerlech Fräiheeten ze acceptéieren.

Och wa mer antëscht an der Phase vum Deconfinement sinn, an dat Beienaner, wat mer gewinnt waren, nees lues a lues uleeft, sou dierfe mir net vergiessen, datt de Covid-19-Virus nach ëmmer present ass, sou wéi déi alldeeglech Zuelen eis weisen.

Dat ass och de Grond, firwat dëst Joer eis traditionell Festivitéiten um Virowend vun Nationalfeierdag mam Te Deum, Fakelzuch a mat uschléissendem Volleksfest am Alen Atelier net kennen ofgehale ginn a firwat ech mech als Buergermeeschter op dëser Platz mat enger verkierzter Usprooch un Iech wenden.

 

Léif Biergerinnen a Bierger,

Op Nationalfeierdag feiere mir den Zesummenhalt vun all de Leit, déi hei am Land liewen, egal vu wou se hierkommen a wéi laang se schonn hei sinn… also all dat, wat Lëtzebuerg nach ëmmer ausgemaach huet.

Engem Virus sinn d’Origine vun engem Mënsch egal. A wann et nach ee Bewäis gebraucht huet, fir eis ze weisen, wéi wichteg d’Zesummeschaffen an Europa an an der Groussregioun ass, dann hu mer dat déi lescht Méint gesinn an ze spiere kritt.

Ouni déi dausende Frontaliere wier eis national Gesondheetsversuergung mat Sécherheet zesummegebrach… hätte mer d’Kris net esou gutt iwwerstanen… wiere méi Leit un de Suite vun der Pandemie verstuerwen.

Dat gëllt natierlech och fir alleguerten di Beschäftegt am ëffentleche Secteur, an deemno och aus eiser Gemeng. Sief dat Administratioun, Gemengenaarbechter, Botzfraen, Personal aus der Schoul, der Maison Relais an aus der Crèche, dem Club des Jeunes an den Ettelbrécker Guiden a Scouten fir hir Hëllef beim Akafe goe fir eis vulnerabel Matbierger, eisen Duerfveräiner, an net ze vergiessen natierlech och all eenzele Schierener Bierger dee gehollef huet dës sanitär Kris esou gutt wéi méiglech ze meeschteren.

Dir verdéngt alleguerten e grousse Merci, de vun Häerze kënnt!

 

Léif Biergerinnen a Bierger,

Wärend d’Corona-Kris zu Lëtzebuerg fir e Plus u Solidaritéit an e Plus u Matenee gesuergt huet, si mer vun eisen Noperen iwwerrascht ginn, wéi déi stënterlech hir Grenzen zougemaach hunn.

Och wann eis Regierung, an do virop de Premier Xavier Bettel, fir esou munch Ausnamereegelunge suerge konnt, hunn déi Moossname gewisen, datt mer an Zukunft net manner, ma éischter méi Europa brauchen. Fir datt mer net nach eng Kéier vun haut op muer an d’Zäit vu viru „Schengen” versat ginn.

Wann ech scho bei Europa sinn, da wëll ech awer och mat engem gewëssene Stolz ënnersträichen, datt mir elo zanter dem Enn vum Zweete Weltkrich a Fridde liewen. De 6. Juni viru 76 Joer sinn d’Alliéiert Truppen, ënnert hinnen de Grand-Duc Jean, op de Plagë vun der Normandie u Land gaangen an hunn esou den Ufank vum Enn vum Nazi-Regime declenchéiert.

A bei all Kritik un der EU, sollte mir Lëtzebuerger eis bewosst sinn, datt mir et ouni déi Staategemeinschaft ganz schwéier hätten, fir eis op internationalem Niveau ze behaapten a fir eise Liewens-Standard ze halen.

 

Léif Biergerinnen a Bierger,

Haut op „Groussherzogsgebuertsdag”, wéi fréier gesot gouf, feiere mir eis Heemecht, eist Land, eist Lëtzebuerg. Ma och eise Grand-Duc Henri an déi ganz groussherzoglech Famill.

Deen Haff, deen den 10. Mee matten an der Corona-Kris an een Dag nom Europadag, d’Gebuert vum eisem nächsten Ierfgroussherzog annoncéiert huet: dem Prënz „Charel”, dem éischte Kand vun eiser ierfgroussherzoglecher Koppel. Ech wëllen hinnen am Numm vun eis alleguer dofir nodréiglech felicitéieren.

Nationalfeierdag ass den Dag vun all de Leit,

déi hei wunnen,

déi hei schaffen a liewen,

déi sech mat Lëtzebuerg identifizéieren,

déi dat Land an hirem Häerz droen,

egal wou se gebuer goufen,

an egal wou se op der Welt dru sinn.

E Land, dat duerch säi Staatschef, de Grand-Duc Henri a seng Famill vertruede gëtt. Ech wëll eisem Groussherzog dofir eise Respekt an eis éierlech Wënsch ausspriechen.

Ech wënschen iech alleguer e schéinen Nationalfeierdag. An der Hoffnung, datt mer dësen Dag nächst Joer erëm a gewinnter Manéier zesumme féiere kënnen.

 

Vive de Grand-Duc!

Vive eis groussherzoglech Famill!

Vive Lëtzebuerg!

 

Am Numm vum Schäffen- a Gemengerot

Eric Thill

Buergermeeschter

Photo - Nationalfeierdag

Des articles de la même catégorie

Plan d’aménagement général

Plan d’aménagement général

  Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, dans sa séance du 11 mars 2020, a approuvé définitivement (vote complémentaire) le projet d’aménagement général modifié de la commune de Schieren Documents

lire plus
Fusion de la Nordstad – Conseil citoyen

Fusion de la Nordstad – Conseil citoyen

  Conseil citoyen - Devenez membre ! Accompagnez la fusion de la Nordstad ! Devenez membre du conseil citoyen ! Vous souhaitez participer ? Envoyez un e-mail à inscription@nordstad.lu d’ici au 15 mars - en indiquant vos nom, prénom, commune de résidence ainsi que...

lire plus
Aller au contenu principal